Dla rodziców

Szanowni Państwo!

Jeśli Państwa dziecko zwróciło się z prośbą o umożliwienie wstąpienia w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim, bardzo prosimy o zapoznanie się z niniejszym artykułem. Mamy nadzieję, że jego treść pozwoli na rozwianie większości wątpliwości oraz obaw jakie towarzyszą naszej działalności i ewentualnego uczestniczenia w nim Państwa pociechy.

Co to takie Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich?

Wodzisławski „Strzelec” jest częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia pro obronnego Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza (KRS 0000114650), kontunuatora tradycji międzywojennego Strzelca, którego korzenie sięgają 1910 roku. Jest to organizacja młodzieżowa działająca pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Naszym głównym celem jest atrakcyjne zagospodarowanie młodzieży wolnego czasu i umożliwienie realizacji pasji powiązanych z mundurem oraz służbą w resortach siłowych.

Co Państwa dziecko będzie robić w czasie zajęć w jednostce?

Regularne zajęcia w jednostce odbywają się równolegle do roku szkolnego (od września do czerwca) w naszej siedzibie w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00. Wtedy Państwa dziecko pozostaje pod opieką wykwalifikowanej kadry (instruktorzy sportu, wychowawcy, byli i obecni funkcjonariusze państwowi, żołnierze oraz nauczyciele, a także po prostu rodzice). Dodatkowo co jakiś czas odbywają się dłuższe zajęcia (w większości przypadków od piątku wieczorem do niedzielnego południa), na których uczymy samodzielności oraz sprawdzamy pod okiem instruktorów umiejętności nabyte przez strzelców. Zajęcia swoją tematyką obejmują:

• szeroko rozumiane wychowanie obywatelskie realizowane na podstawie Programu Wychowawczego Związku,
• szkolenie wojskowe,
• strzelectwo sportowe,
• różne aktywności fizyczne (biegi przełajowe, marsze na orientację, górskie marsze kondycyjne, wspinaczkę ściankową).

W czasie szkolenia wpajamy młodym ludziom takie wartości jak: odpowiedzialność, punktualność, pewność siebie, otwartość na kolegów. Wyrabiamy takie umiejętności jak praca w zespole czy radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, których w dorosłym życiu nigdy nie brakuje.

Dlaczego warto pozwolić dziecku na działanie w „Strzelcu”?

Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za działaniem Państwa pociechy w naszym stowarzyszeniu jest to, że będziecie Państwo wiedzieli gdzie i z kim przebywa Państwa pociecha. Ponad dziesięcioletnia współpraca z rodzicami dała nam wiele doświadczenia na płaszczyźnie działania i wychowania młodzieży. Oderwiemy skutecznie Państwa córkę czy też syna od monitora komputera, ciekawe zajęcia oraz przebywanie na świeżym powietrzu skutecznie poprawi odporności i tężyznę fizyczną Państwa pociech.

Ile to będzie kosztowało?

Ponieważ nasze stowarzyszenie jest w pełni organizacją non – profit, obok pieniędzy jakie uda nam się uzyskać z budżetu miasta oraz powiatu Wodzisław Śląski, podstawowym źródłem finansowania działalności są składki członkowskie. Ich wysokość, to 10 złotych miesięcznie. Pobierane są co kwartał i w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych naszej organizacji na terenie ziemi wodzisławskiej. Dodatkowym kosztem, który powodowany jest specyfiką naszej działalności to zakup munduru strzeleckiego według zaleceń jakie Państwa córka czy syn otrzymają po kilkumiesięcznym okresie działania. Ten ostatni zakup podyktowany jest względami higienicznymi oraz trudnością w zapewnieniu dostępu do odpowiednich rozmiarów sortów mundurowych. Pozostały sprzęt niezbędny do działania (takie jak hełmy, kurtki zimowe, plecaki itp.) znajdują się w naszym magazynie i pozostają do dyspozycji strzelców.

Czy moje dziecko będzie w wojsku?

Nie, kategorycznie, nie. Państwa dziecko będąc członkiem Jednostki Strzeleckiej 2023 w Wodzisławiu Śląskim, czyli oddziału terenowego Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW, w żaden sposób nie zmieni swojego sposobu życia. Nadal na pierwszym miejscu będzie szkoła i obowiązki z nią związane. Strzelec może być bardzo absorbującym zajęciem, ale zawsze pozostanie hobby i sposobem na pożyteczne spędzenie wolnego czasu.

Z wyrazami szacunku i strzeleckim pozdrowieniem

Dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2023
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim

Related Articles

kontakt

Nasze barwy

O nas