O nas


Czym jest Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno - Wychowawcza?

Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno - Wychowawcza to ogólnopolska, proobronna organizacja paramilitarna, która powstała 8 sierpnia 1990 roku pod nazwą Organizacja Społeczno - Wychowawcza Strzelec, jako odpowiedź na założonego 2 lata wcześniej przez KPN Związku Strzeleckiego "Strzelec". Od samego początku ZS "Strzelec" OSW działa pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, na dzień dzisiejszy (31 marca 2016r.) jest to jedna z nielicznych tego typu organizacji w Polsce posiadająca podpisaną umowę o współpracy z MON. Pod obecną nazwą występuje od 3 marca 1992 roku.

ZS "Strzelec" OSW to największa organizacja paramilitarna w Polsce i największa z tzw. ruchu strzeleckiego. Ruch strzelecki to kilka bliźniaczych organizacji, które swą działalnością nawiązują do tradycji "Strzelca" międzywojennego (Związek Strzelecki "Strzelec") oraz sprzed I wojny światowej (Towarzystwo "Strzelec" w Krakowie oraz Związek Strzelecki we Lwowie).

Władzą naczelną ZS "Strzelec" OSW jest Komenda Główna wybierana przez Walny Zjazd Delegatów na 3-letnią kadencję. Komendzie Głównej bezpośrednio podlegają Dowództwa Okręgów Strzeleckich. Od początku roku 2011 istnieją 4 okręgi, które to zostały utworzone po likwidacji istniejących do 31 października 2009 roku dwóch okręgów - Północnego Okręgu Strzeleckiego (PnOS) oraz Południowego Okręgu Strzeleckiego (PdOS), których to granice administracyjne odpowiadały Pomorskiemu i Śląskiemu Okręgowi Wojskowemu. Obecnie istniejące okręgi to I. Okręg Strzelecki - Centralny (woj.: mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie, podlaskie), II. Okręg Strzelecki - Południowo-Wschodni (woj.: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie), III. Okręg Strzelecki - Śląsko-Małopolski (woj.: małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie) oraz IV. Okręg Strzelecki - Pomorski (woj.: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie). Dowódcy Okręgu Strzeleckiego podlegają bezpośrednio Jednostki Strzeleckie lub Samodzielne Jednostki Strzeleckie, czyli oddziały terenowe Związku działające zazwyczaj na terenie jednego powiatu.

Siedziba Komendy Głównej mieści się w budynku PAST-y w Warszawie przy ul. Zielna 39, 00-108, www.zs-strzelec.mil.pl.


Czym jest Jednostka Strzelecka 2023?
Rozkaz Organizacyjny nr 15/2003

Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim powstała 20 czerwca 2003 roku Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Społeczno - Wychowawczej st. insp. ZS Jana Józefa Kasprzaka. Wodzisławski "Strzelec" w chwili obecnej (31 marca 2016r.) liczy około 60 czynnych strzelców, którzy regularnie biorą udział‚ w zajęciach, a także kilkunastu przyjaciół jednostki, którzy pomagają nam w działalności oraz wspierają nas gdy wymaga tego sytuacja.

Pierwszym dowódcą naszej jednostką został chor. ZS Piotr LEWANDOWSKI, który dowodził jednostką od 20 czerwca 2003 roku do 3 maja 2011 roku, kiedy to przekazał dowództwo ówczesnemu st. sierż. ZS Łukaszowi NACZYŃSKIEMU - aktualnemu dowódcy. Biuro naszej jednostki znajduje się przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, w której to szkole dzięki uprzejmości kolejnych dyrektorów możemy korzystać z bogatego zaplecza, mamy do dyspozycji salę gimnastyczną, salę multimedialną, siłownię oraz pełny węzeł sanitarny. Akt nadania tradycji 14 PPŚ

Działamy na terenie powiatu i miasta Wodzisław Śląski, jako terenowy oddział ZS "Strzelec" OSW organizacji działającej pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przy aprobacie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajmujemy się głównie przygotowaniem młodzieży do służby w różnorakich resortach siłowych poprzez realizowanie programu szkolenia lekkiej piechoty - Obrony Terytorialnej. Na dzień dzisiejszy (1 październik 2016r.) w naszych wodzisławskich szeregach służyło bądź służy: 3 oficerów zawodowych, 1 oficer NSR, 1 podoficer zawodowy, 2 podoficerów rezerwy, 1 podoficer NSR, 1 podoficer SG, 3 podoficerów i szeregowych Policji, 3 podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej WL oraz SP, a także słuchacz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz kilku szeregowych NSR. Nie możemy również zapomnieć o takich celach naszej dziaśalności jak:

 • kształtowanie wśród młodzieży postawy współczesnego patriotyzmu,
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Zawsze również staramy się pomagać ludziom pochodzącym z trudnych czy wręcz patologicznych środowisk.

Najbardziej widocznym elementem naszej działalności są obchody świat patriotycznych w naszym mieście i powiecie, które od kilku lat współorganizujemy wraz z władzami regionalnymi.

 

Informacje dodatkowe:

Komendant Główny: st. insp. ZS Sławomir SZCZERKOWSKI
d-ca III. Okręgu Strzeleckiego: mł. insp. ZS Grzegorz PIERZGA

 

JS2023 jako odrębne stowarzyszenie:

Mając na uwadze prężniejszą działalność oraz szersze perspektywy rozwoju nasza jednostka od 11 lutego 2010 roku rozpoczęła działalność z własną /odrębną od ZS "Strzelec" OSW/ osobowością prawną. Jako oddzielne stowarzyszenie figurujemy pod nazwą 'Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich' oraz z numerem KRS 0000348737, gdzie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl (wyszukiwarka KRS) można zapoznać się z naszym bieżącym statusem prawnym oraz władzami stowarzyszenia.

Kalendarium

 • Lipiec 2016

  Przerwa wakacyjna to przede wszystkim czas wyjazdów na odbywające się na terenie całej Polski szkolenia i kursy specjalistyczne, na których nasi strzelcy mogą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nową wiedzę, by potem przekazywać ją na cotygodniowych zajęciach.    Początek miesiąca był szczególnie ważny dla naszego kolegi, sierż. ZS Michała K., który 10. lipca na wrocławskim rynku odebrał z rąk...

 • Czerwiec 2016

  Czerwiec był szczególnie intensywnym miesiącem dla naszej jednostki. Oprócz zbliżającego się podsumowania działalności kończącego się roku szkoleniowego 2015/1016, kilku starszych stażem strzelców przygotowywało się do wzięcia udziału w ćwiczeniu PUMA-16. W trakcie pięciu dni trwania manewrów, w trakcie których nasi strzelcy działali jako pododdział Obrony Terytorialnej, wykonywali oni przede...

 • Maj 2016

  Jak co roku, miesiąc maj nasza jednostka rozpoczęła od udziału w wodzisławskich obchodach Święta Konstytucji. Oprócz tradycyjnego uczestnictwa we mszy św. i uroczystości pod pomnikiem Powstańców Śląskich, w trakcie której 16. nowyc członków naszej jednostki złożyło przyrzeczenie strzeleckie, wzięliśmy również udział w szóstej już edycji Pikniku Historyczno-Militarnego, w trakcie którego...

Jednostka Strzelecka 2023 © 2003 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej,
jeżeli nie zgadzasz się na korzystanie z cookies opuść tę stronę.